Ksher Boss Link Collection

เรื่องราว บทความ เทคนิกการแก้ปัญหาต่างๆ ข่าวสาร ราคาสินค้า ประชาสัมพันธ์

Moderator: Support

Ksher Boss Link Collection

Postby Support » Tue Jun 23, 2020 3:10 am

จากที่ทาง Ksher ประกาศงดให้ร้านค้าส่ง QR Code ไปให้ลูกค้าที่จีนชำระเงิน เนื่องจากทาง Alipay และ Wechat Pay ไม่อนุญาตให้ทำแบบนึ้ หากร้านค้าท่านใดมีการค้าขายออนไลน์และต้องการให้ลูกค้าจ่ายเงินทางไกล ท่านตัองใช้ Link Collection ซึ่งสามารถสมัครเพิ่มเติมได้เป็นร้านแบบออนไลน์

สนใจสอบถามได้ที่ 0877082999
#WechatPay #Alipay #PromptPay #LinePay #AirPay #TrueMoney และเร็วๆนี้บัตรเครดิตระดับโลกก็ปรับเปลี่ยนมาใช้งานรับชำระเงินในรูปแบบนี้เช่นกัน โดยไว้วางใจให้เราทำตลาดให้คือ #JCB #Visa #MasterCard #UnionPay #AmericanExpress

#สังคมไร้เงินสด #Ksher

User avatar
Support
Site Admin
 
Posts: 1186
Joined: Sat Sep 09, 2006 9:56 am
Location: 66 ลาดพร้าว 43 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Return to News ข่าวสาร ราคาสินค้า ประชาสัมพันธ์

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests