Page 1 of 1

DIGI ก้าวขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้าน E-PAYMENT

PostPosted: Fri Feb 23, 2018 12:19 pm
by Support
DIGI ก้าวขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้าน PAYMENT ครบวงจร
เซ็นสัญญาร่วมมือทางธุรกิจ ALIPAY และ WECHAT PAY

นายจิรภัทร วีรชยทองคำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ DIGI ผู้ดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เผยว่า “ในปี 60 ที่ผ่านมา มีคนใช้ผ่านระบบ Online เป็นร้านค้ามากกว่า 4,000 ร้านค้า และภายในปี 61 น่าจะเพิ่มถึง 10,000 ร้านค้า โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบริการนี้ ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งภายในปีนี้ บริษัทฯ เตรียมจะเปิดตัวระบบเพย์เม้นท์ในรูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ “Digi Pay” ลงสู้ศึกในตลาด เพื่อสร้างแบรนด์ให้กับคนไทยได้ทดลองใช้งาน คาดว่าจะสามารถใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายในทุกกลุ่ม โดยจะเร่งผนึกพันธมิตรทางการค้า ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับระบบนี้ ให้สามารถใช้ได้ทั่วโลก โดยปัจจุบันบริษัทยังคงใช้ระบบ QR code ในการสแกนเพื่อชำระค่าบริการต่างๆ ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 1,000 ล้านคน โดยทาง Wechat Pay และ Alipay ได้เข้ามาร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในอนาคตจะมีการพัฒนาการใช้งานให้สะดวกและเข้าถึงง่ายมากกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่า จะสามารถทำให้บริษัทได้กำไรจากด้านนี้ เพื่อผลประกอบการที่แน่นอนและมั่นคงยิ่งขึ้น อีกด้วย


สมัครใช้บริการกับทางเราครั้งเดียวด้วย QR Code ตัวเดียวก็สามารถใช้ได้กับ #ALIPAY และ #WeChat_Pay

https://www.facebook.com/groups/WeChat.ALIPAY
http://www.real-type.com/ePayment/index.htm