วิธีเปิดใช้ AHCI ใน Windows 7

เรื่องราว บทความ เทคนิกการแก้ปัญหาต่างๆ ข่าวสาร ราคาสินค้า ประชาสัมพันธ์

Moderator: Support

วิธีเปิดใช้ AHCI ใน Windows 7

Postby Support » Sun Dec 20, 2009 3:11 am

วิธีเปิดใช้ AHCI ใน Windows 7
หากเราไม่ได้ติดตั้ง AHCI/RAID driver ในตอนแรก เราสามารถแก้ไขได้โดยทำตามวิธีข้างล่างนี้ครับ

1. Exit all Windows-based programs.
2. Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
3. If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
4. Locate and then click the following registry subkey:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SystemCurrentControlSet/Services/Msahci
5. In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
6. In the Value data box, type 0, and then click OK.
7. On the File menu, click Exit to close Registry Editor.

After this you’ll have to restart your computer, go to BIOS and enable AHCI. When you log in to Windows again, you’ll notice the installation of drivers for AHCI. Another restart will be required to finish the driver installation.enable ahci in Windows 7

I’ve simplified the steps by Microsoft by exporting the registry key. Just download the following file and run it. You’ll still need to go through the steps of restarting your computer and enabling AHCI in the BIOS.

หลังจากทำเสร็จให้ไปแก้ไขค่าใน BIOS ให้เป็น AHCI และ Reboot Windows 7
จากนั้นค่อยรัน Intel INF update อีกครั้งครับ Reboot อีกรอบเป็นอันเีรียบร้อยครับ
User avatar
Support
Site Admin
 
Posts: 1186
Joined: Sat Sep 09, 2006 9:56 am
Location: 66 ลาดพร้าว 43 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Return to News ข่าวสาร ราคาสินค้า ประชาสัมพันธ์

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron