เทคนิคการนำไฟล์ Targa Sequence เข้าไปใช้ใน FCP

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.

BBCode is OFF
Smilies are OFF
Topic review
   

Expand view Topic review: เทคนิคการนำไฟล์ Targa Sequence เข้าไปใช้ใน FCP

เทคนิคการนำไฟล์ Targa Sequence เข้าไปใช้ใน FCP

Post by Support » Mon Mar 26, 2012 12:00 am

เราต้องทำแบบอ้อมๆโดยแปลงไฟล์ผ่าน Quicktime ครับ


Top