ขอแจ้งหมายเลขที่สามารถติดต่อได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.

BBCode is OFF
Smilies are OFF
Topic review
   

Expand view Topic review: ขอแจ้งหมายเลขที่สามารถติดต่อได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554

Re: ขอแจ้งหมายเลขที่สามารถติดต่อได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554

Post by Jay » Mon Apr 18, 2011 6:45 pm

Contact Mr.Witawat "

I am at China and will come back on Apr 22,
You can call me at No. (009) 86 18228045277
(006) 3 Baht/Min.

ขอแจ้งหมายเลขที่สามารถติดต่อได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554

Post by Support » Tue Apr 12, 2011 5:20 pm

ช่วงระหว่างวันที่ 13-22 เมษายน 54 ผมจะไปต่างประเทศ
ท่านที่ต้องการติดต่อกับทางบริษัท ที่หมายเลข 087-708-2999 และ 086-744-2435
กรุณาติดต่อไปที่หมายเลข 02-9399872 หรือ 081 406 9642
หากต้องการลงเทปเบต้ากรุณาติดต่อที่ 081-627-3191
ทางบริษัทจะบริการลงเทปให้ท่านตลอดคืนนี้จนถึง 6 โมงเช้าของวันที่ 13 และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554

Top

cron